Ασωτεία και Μετάνοια Ο λεγόμενος στην σημερινή ευαγγελική περικοπή άσωτος υιός είναι ένας από εμάς, ή καλύτερα εμείς είμαστε κατά την διάρκεια του επιγείου βίου μας οι άσωτοι υιοί. Ο συγκεκριμένος υιός δύναται κρινόμενος από τα έργα του σε σχέση με τους άλλους και συγκεκριμένα με τον πατέρα του