Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου λίγα λόγια από τον Θεολόγο Ευάγγελο Ρωσσόπουλο {Βίντεο}Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 1 Σεπτεμβρίου

Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λέξις λατινικὴ (indictio) ὁρισμὸν σημαίνουσα καθ’ ὂν κατὰ δεκαπενταετὴ περίοδον ἐπληρώνοντο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων οἱ φόροι. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος εἰσήγαγεν ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ (1 – 14), ὄτε διέταξε τὴν γενικὴν τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἀπογραφὴν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, κατὰ τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός.

Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης 1 Σεπτεμβρίου

Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ στυλίτης (ὁ πρεσβύτερος ἢ «ὁ ἐν τῇ μάνδρᾳ»), ποὺ τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας τὴν 1η Σεπτεμβρίου, εἶναι ὁ πρῶτος γνωστὸς μοναχὸς ποὺ ἀσκήτεψε πάνω σὲ στῦλο.
Γεννήθηκε γύρω στὰ 389 στὸ χωριὸ Σισᾶν, στὰ ὅρια Συρίας καὶ Κιλικίας. Ἦταν βοσκὸς τῶν πατρικῶν προβάτων καὶ ὅταν γνώρισε κάποιους ἀσκητές, πόθησε ἐξαιτίας τους τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ ᾖρθε σὲ ἕνα μοναστῆρι, στὸ χωριὸ Τελεδᾶν, ὅπου ἔζησε δέκα χρόνια (403 – 413) μὲ αὐστηρότατη ἄσκηση.
Ὕστερα ἔζησε ἔγκλειστος τρία χρόνια σὲ μία σπηλιά, κοντὰ στὴν Ἀντιόχεια, καὶ στὴ συνέχεια πῆγε στὸ χωριὸ Τελάνισσο, ὅπου ἀσκήθηκε ἀλλὰ τρία χρόνια σ’ ἕνα σπιτάκι. Τέλος, ἀποσύρθηκε στὴν κορυφὴ ἐνὸς λόφου καὶ περιορίσθηκε σ’ ἕναν μικρὸ κυκλικὸ περίβολο («μάνδρα»), φτιαγμένο μὲ μίαν ἁλυσίδα εἴκοσι πήχεων.

Οἱ Ἁγίες 40 οἱ Παρθενομάρτυρες 1 Σεπτεμβρίου

Ὁ Ἀμμοῦν ἢ Ἄμμων ἦταν Διάκονος στὴν Ἀδριανούπολη τῆς Θρᾴκης καὶ διδάσκαλος 40 ἀσκητριῶν παρθένων. Αὐτὸν λοιπόν, ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἀδριανούπολης Βᾶβδος, ἐπειδὴ δὲν δεχόταν νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, παρέπεμψε μαζὶ μὲ τὶς 40 μαθήτριές του στὸν Λικίνιο τὸν ἄρχοντα τῆς Θρᾴκης. Αὐτός, ἀφοῦ τὶς βασάνισε σκληρά, τὶς μὲν πρῶτες δέκα ἔκαψε ζωντανές, τὶς δὲ ἑπόμενες ὀκτὼ ἀποκεφάλισε, τὶς ἑπόμενες δέκα σκότωσε μὲ ξίφος, ἀφοῦ τὶς χτύπησε στὸ στόμα καὶ τὴν καρδιὰ καὶ τὶς ὑπόλοιπες δώδεκα θανάτωσε μὲ μαχαίρια καὶ πυρακτωμένα σίδερα στὸ στόμα.

Συνήλθε 30 Αυγούστου και 31 Αυγούστου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Συνήλθε χθες και σήμερα η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά τις δύο Συνεδρίες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και των Συνοδικών Επιτροπών: επί της Αρχιγραμματείας, επί των Αιρέσεων, επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου και Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Στο τέλος της σημερινής Συνεδρίας ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τα Συνοδικά Μέλη της απελθούσης 160ής Συνοδικής Περιόδου για την άριστη συνεργασία. Λαμβάνοντας τον λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ευχαρίστησε εκ μέρους των Συνοδικών Μελών τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, τον Θεοφιλέστατο Αρχιγραμματέα και τους Γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.
Η επόμενη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 161ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την νέα σύνθεσή της, ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από της 5ης έως και της 7ης Σεπτεμβρίου 2017.
Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τα τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα της ημερησίας διατάξεως.


Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου 31 Αυγούστου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Οἱ γνῶμες γιὰ ποὶος αὐτοκράτορας τὴν ἔκανε διίστανται, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Ἀρκάδιο καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ γιό του, Θεοδόσιο τὸν Β’.
Ἡ τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία χρυσὴ θήκη.

Παρακλητικός Κανών εις τον Ταξιάρχη Μιχαήλ (Μανταμάδο - Λέσβος) και Ιστορία της Εικόνας {Βίντεο}

                                          Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος ταξιαρχης μανταμαδος θαυματα       
Το εντυπωσιακότερο ίσως που θα βρείτε καθώς ανοίξετε την ιστοσελίδα, είναι μια υπερ-σύνδεση που σάς οδηγεί στην επίσκεψη του Προσκυνήματος, μέσα από τη δυνατότητα της εικονικής περιήγησης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε και να απολαύσετε με εξονυχιστική λεπτομέρεια κάθε σημείο του Μοναστηριού, από τον κυρίως ναό με τις αγιογραφίες και τα ιερά κειμήλια καθώς και τα Άγια λείψανα των σφαγιασθέντων μοναχών, το προαύλιο του ναού και την πίσω αυλή του πλατάνου, το παρεκκλήσι του Αγιάσματος με το Αγίασμα του Αρχαγγέλου, το εξωτερικό προαύλιο του μοναστηριού με το κυλικείο και τους ξενώνες. 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 30 Αυγούστου

Ἦταν, ὅπως λέγουν, «ἀποστολικοὶς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». Σὰν πρεσβύτερος ἀκόμα, διακρινόταν γιὰ τὴ μεγάλη του εὐσέβεια, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀγαθότητά του.
Στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ σύνοδο, ποὺ ἔγινε στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὁ τότε Πατριάρχης τὸν ἐξέλεξε ἀντιπρόσωπό του. Καὶ ὅταν στὴν Σύνοδο αὐτὴ καταδικάστηκε ὁ Ἁρεῖος, ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν καὶ γέροντας 70 χρονῶν, δέχθηκε νὰ περιοδεύσει στὴν Θρᾴκη, Μακεδονία, Θεσσαλία καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, γιὰ νὰ διδάξει καὶ νὰ γνωστοποιήσει τὰ ὀρθὰ δόγματα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Νικαίας. Ἀλλὰ ἐνῷ βρισκόταν στὴν περιοδεία αὐτή, ὁ πατριάρχης Μητροφάνης ἀπεβίωσε.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Καβάλα {Βίντεο}


Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται στο Νομό Καβάλας και μάλιστα στους πρόποδες του όρους Παγγαίου, κοντά στην περίφημη κωμόπολη Νικήσιανη, με υψόμετρο 380 μέτρα.  Συνορεύει με την Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Εικοσιφοινίσσης.
Σύντομο ιστορικό.
Οι κάτοικοι της κωμοπόλεως Νικησιάνης είναι οι πρώτοι κτήτορες, αφού στις αρχές του 1900 έκτισαν το πρώτο Εξωκκλήσιον στον χώρο της Ιεράς Μονής προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου. Το έτος 1971 πάλι οι ίδιοι κάτοικοι παίρνουν την απόφαση να μεγαλώσουν τον Ιερό Ναό. Το πρώτο κελλί κτίστηκε από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Κυρό Αμβρόσιο το 1975. Επίσημα η Ιερά Μονή ιδρύεται το έτος 1992.  Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Κυρός Ευδόκιμος είναι ο σημαντικός Κτήτορας της Ιεράς Μονής  καθώς ανέπλασε αυτήν με την παρούσα μορφή, προσθέτοντας τα κελλιά και την τράπεζα στο όλο κτιριακό  συγκρότημα.
 Σήμερα η Ιερά Μονή είναι Κοινοβιακή με Ηγούμενο τον Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Ριγανά και αριθμεί 18 Μοναχούς ενώ Εγκαταβιούν σε αυτήν 5 μοναχοί. Το εργόχειρο των Μοναχών είναι η Αγιογραφία και η παρασκευή θυμιάματος. Υπάρχει πληθώρα ζώων όπως ζαρκάδια, ελάφια, παγώνια, στρουθοκάμηλοι κ.α και αποτελούν  διακόνημα αγάπης και φροντίδας των Αδελφών.
 Η Ιερά Μονή εορτάζει την αποτομή της Τιμίας Κάρας του Τιμίου Προδρόμου στις 29 Αυγούστου, όπου τελείται μεγάλη Θρησκευτική Πανήγυρη με την συμμετοχή των κατοίκων. Στις 24 Σεπτεμβρίου τιμά την εφέστιο Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσσης. Η Ιερά Μονή κατέχει ως θησαυρό πολύτιμο πάνω από 30 Ιερά Λείψανα Αγίων, όπως του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Αλεξίου, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου, του Αγίου Μαξίμου κ. α.
Διεύθυνσις, τηλέφωνα
Η διεύθυνση της Ιεράς Μονής είναι:
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, 640 01 ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ.
Τηλέφωνο: 25920-61415.
Ώρες λειτουργίας της Ιεράς Μονής 7:00-13:00 και 16:00 μέχρι την δύση του ηλίου.
Η Ιερά Μονή αδυνατεί να φιλοξενήσει λόγω ελλείψεως καταλυμάτων.

Πηγή Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου 29 Αυγούστου

«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.

Έθιμα του Αγίου Ιωάννη του Αποκεφαλιστή ή του Παροξυσμού (29 Αυγούστου)

Ο Άγιος Ιωάννης είναι ένας «νηστησμάρχης» Άγιος. Στις 29 Αυγούστου εορτάζεται ο αποκεφαλισμός του Αγίου και η ημέρα αυτή, είναι ημέρα αυστηρής νηστείας.
Τα παλαιότερα χρόνια πίστευαν ότι τη μέρα αυτή δεν θα έπρεπε να καταναλώσουν τροφή που να έχει σκούρο χρώμα όπως τα μαύρα σύκα, τα κόκκινα σταφύλια, γιατί είχαν βαφτεί με το αίμα του Αγίου.
Στη Λήμνο πίστευαν πως από την ημέρα που ο Άγιος αποκεφαλίστηκε οι άνθρωποι άρχισαν να αποκτούν όταν νοσούν πυρετό, θέρμη όπως το αποκαλούσαν.
Πριν από τον αποκεφαλισμό του Αγίου δεν υπήρχε πυρετός, θέρμη, παροξυσμός. Για το λόγο αυτό αποκαλούσαν την ημέρα αυτή «του παροξυσμού».
Λημνιοί από τα Σβέρδια είχαν αναφέρει στο λαογράφο Γεώργιο Μέγα, όταν τους επισκέφτηκε, για να καταγράψει τα έθιμα της Λήμνου, απεσταλμένος από την Ακαδημία Αθηνών: « από τότε που αποκεφάλισαν τον Αγιογιάνν’, απέ τότε έπεσεν η θέρμη στον κόσμο, ταράχκιν του κιφάλ’ τ’ κ’ έπισι ταραχή, συνερίγ, παραξ’σμός. Γι’ αυτό τα’ Αγιογιάνν’ τα’ Παραξ’σμού είναι για τα θέρμες. Κείνος που θερμαίνεται πάει στον Αγιογιάνν’ λάδ’, κερί, λίβανο και θυμιάζ’».
Για να θεραπευτεί ο ασθένης έπρεπε να προσφέρει στον Άγιο λάδι, κερί και θυμίαμα και να αφήσει σε κάποιο κλαδί κυρίως λυγαριάς μια τρίχα της κεφαλής του ασθενούς ή ένα κουρελάκι από κάποιο ένδυμα του.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Αποκεφαλιστής έχει πολύ μεγάλη παρρησία προς τον Κύριο και οι προσευχές μας προς τον Άγιο γρήγορα εισακούονται.

Ἀπολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη του Αποκεφαλιστή
Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε·ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοὶς ἐν Ἅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦκόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Κοντάκιον
Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀπoτομὴ, οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ἵνα καὶ τοῖς ἐνἍδῃ, τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τὴν ἔλευσιν. Θρηνείτω οὖν Ἡρωδιάς, ἄνομον φόνον αἰτήσασα· οὐ νόμον γὰρ τὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ ζῶντα αἰώνα ἠγάπησεν, ἀλλ’ ἐπίπλαστον πρόσκαιρον.

Μεγαλυνάριον
Κἂν ἐτμήθης Κάραν ὦ Βαπτιστά, φθέγγεται ἠ γλῶσσα, τὸν Ἡρώδην ἐλέγχουσα· Λόγου τὴν φωνήν σε, σιγῆσαι γὰρ οὐκ ἔδει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν Ἅδῃ, Χριστὸν κηρύξασθαι. Γεώργιος Μέγας, Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, Αθήνα 1950


Γράφει η Ευαγγελια Χ. Λιάπη

Πηγη kokkinovraxos.blogspot.gr

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Νεοφανής 27 Αυγούστου

Ἄγνωστος στοὺς ἀρχαίους Συναξαριστές.
Ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τυχαῖα εὕρεση τῆς εἰκόνος του τὸν 14ο αἰώνα στὴν Ρόδο, ὅταν ἔσκαβαν παλιὰ σπίτια στὸ νότιο μέρος τοῦ παλιοῦ τείχους.

Σύναξη των Ευρυτάνων Αγίων

Η εορτή των Ευρυτάνων Αγίων θεσπίσθηκε, με άδεια της Ιεράς Συνόδου το 1971 μ.Χ. και εορτάζεται την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου.

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες 26 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ, ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν Ναταλία.
Μία μέρα λοιπὸν εἶδε 23 χριστιανούς, νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὴν πίστη τους.

Μετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους προσκυνητῶν ἑορτάστηκε ἡ Σύναξις τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου 2017, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καρπενησίου


Μετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους προσκυνητῶν ἑορτάστηκε ἡ Σύναξις τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου 2017,  στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καρπενησίου, μὲ ἐπίκεντρο τὸ ἱστορικὸ καὶ ξακουστὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης στὸν Προυσὸ Εὐρυτανίας, ὅπου φυλλασσεται ἡ περίπυστος ἱερὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου.

Για τον αγώνα των αρετών, τον πνευματικό ζήλο και την υψοποιό ταπείνωση

Ο Αρχιμανδρίτης  π. Ζαχαρίας Ζαχάρου ομιλεί σε σύναξη νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής για τον αγώνα των αρετών, τον πνευματικό ζήλο και την υψοποιό ταπείνωσηΠηγή ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ TV

Όσο και αν το δηλώσεις άνθρωπος του Θεού

Όσο και αν το δηλώσεις άνθρωπος του Θεού, δεν θα γίνεις, εάν η χαρά και η ειρήνη δεν κατακλείσουν την ύπαρξη σου.
Άνθρωπος του Θεού δεν δηλώνεις αλλά φαίνεσαι. Έχουμε κουραστεί από τους δήθεν. Από αυτούς που αυτοπροβάλλονται έστω και «ταπεινώ τω τρόπω». Αυτούς που πίσω από το χαμόγελο κρύβουν ακονισμένα για κατάκριση και «ιερές» μάχες δόντια.
Όλους αυτούς που χρησιμοποιούν την εκκλησία για να διαμορφώσουν ένα προφίλ πνευματικότητας ώστε να εξασφαλίσουν την αίσθηση δύναμης που δεν βρήκαν στο κόσμο.
Στην εκκλησία δεν σώζεται ο ισχυρός, ο τέλειος, ο καπάτσος, ο καταφερτζής, εκείνος που τα κατάφερε, που νίκησε, που εξυψώθηκε, αλλά εκείνος που ταπεινώθηκε, που πόνεσε, που δυσκολεύτηκε, που ταλαιπωρήθηκε, λαβώθηκε και στην αγάπη αναστήθηκε.
Η εκκλησία ανήκει στους ταπεινούς αυτού του κόσμου, σε αυτούς που ζουν στα αζήτητα της εξουσίας και της δύναμης. Των υπαρξιακά λαβωμένων, ψυχικά κουρελιασμένων, εκείνων που έγλειψαν τα πατώματα της προσωπικής τους μοναξιάς και οδύνης και αισθάνθηκαν την ολική απογύμνωση της υπάρξεως τους.
Κουραστήκαμε και πολλές φορές λυγίσαμε, κλάψαμε και πενθήσαμε για μια παραχάραξη και παραμόρφωση του εκκλησιαστικού ήθους και της χριστιανικής κατανόησης, που κρατά το περικάλυμμα της παραδόσεως και χάνει με υπαρξιακά εκκωφαντικό ήχο την ουσία της χριστιανικής ζωής.
Για όλους εκείνους που βαπτίζουν αρετές τα πάθη και τις κακίες τους. Αυτούς που ζουν την κατά Χριστώ ζωή με σκοπό και στόχο, δίχως αγάπη, έρωτα και ελευθερία. Που περιμένουν πάντα κάτι να πάρουν, που αισθάνονται ότι κάποιος πάντα τους χρωστά.
Δεν είναι χριστιανικά στήθη αυτά που μετρούν τι δίνουν και τι παίρνουν, μα εκείνα που αγαπούν δίχως να περιμένουν.
Δεν είναι χριστιανή ψυχή εκείνη που νιώθει αυτοδικαιωμένη και ναρκισσιστικά ολοκληρωμένη στην ζάλη της αρετής και της θρησκευτικής δικαίωσης της. Ο χριστιανός δεν είναι δικαιωμένος, αλλά αγαπητικά σωσμένος. Η σωτηρία του, είναι καρπός αγάπης, και όχι κατορθωμάτων. Αίσθηση και εμπειρία ότι κάποιος με αγαπάει πολύ κι ας έχω τα χάλια μου, κι ας είμαι αδύναμος και ας μην έχω τίποτε να καυχηθώ πέρα της αγάπης του Θεού.
Ο παράδεισος δεν είναι κατάκτηση αλλά δωρεά. Είναι καρπός σχέσης και όχι κατάκτηση ισχυρών και υψηλών θρησκευτικών επιδόσεων.
Δεν σώζομαι επειδή κάτι σπουδαίο έκανα, αλλά επειδή κάποιον αγάπησα και με αγάπησε.
Όσο και αν το δηλώσεις άνθρωπος του Θεού, δεν θα γίνεις, εάν η χαρά και η ειρήνη δεν κατακλείσουν την ύπαρξη σου. Ας κάνουμε όσες νηστείες θέλουμε, αγρυπνίες και προσευχές, ας έχουμε Γέροντα τον πιο γνωστό πνευματικό της ορθοδοξίας, ας βγάλουμε όσες φωτογραφίες θέλουμε με στάρετς και οσίους, η χάρις δεν θα έρθει εάν δεν σταματήσουμε να την ζητούμε με την εσωτερική αδιάγνωστη πολλές φορές σκοπιμότητα, να κτίσουμε την εικόνα μας, το αυτοειδωλό μας, το εγωιστικό θρησκευτικό προφίλ μας. Για να αισθανθούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάποιοι είμαστε.
Η χάρις δεν εκβιάζεται, ούτε εξαγοράζεται, δωρίζεται και εκχέεται αγαπητικά στους ταπεινούς, αφανοίς, πληγωμένους και αγαπητικά στραμμένους προς τον Θεό. Εκείνους που απογυμνώθηκαν και ξαρματώθηκαν από όλες τις αυταπάτες του κόσμου, όλες τις δυνάμεις και εξουσίες, από όλα τα είδωλα ακόμη και το ίδιου τους του εαυτού.


Γράφει ο πατηρ Λίβυος

Ο π. Χαράλαμπος νιώθει περήφανος όχι μόνο για τις επιτυχίες του γιου του αλλά και στις φαινομενικές ήττες του

Ο ιερέας  νιώθει περήφανος όχι μόνο για τις επιτυχίες του γιου του αλλά και στις φαινομενικές ήττες του, «γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και οχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι».
Ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο και σήμερα ζει στη νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος.
Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων 2017. Συγχαρητήρια στον τρίτο γιό μου τον Αλέξανδρο!!! Δεν πέρασε Πουθενά!!! Μπράβο που «απέτυχε». Μια χαρά. Κι αν πετύχαινε πάλι μπράβο θα του έλεγα γιατί ήθελε πολύ την σχολή της Πληροφορικής. Αλλά και τώρα που δεν τα κατάφερε, είναι όλα όμορφα. Και είμαι το ιδιο περήφανος γι αυτόν, και στην επιτυχία μα ιδιαιτέρως στην αποτυχία του.
Οι μεγάλες στιγμές στην ζωή μας συγγενεύουν με μεγάλες ατυχίες και αποτυχίες. Όταν μικρέ μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω την ζωή σου, και πλέον θα έχεις ώριμα μάτια θα δεις οτι τα λάθη, οι ήττες και οι αποτυχίες, σε προχώρησαν μπροστά και σε ώθησαν για κάτι άλλο που ήξερε ο Θεός μα εσύ τότε ούτε καν φανταζόσουν. Ο Steve Jobs είχε πει σε αποφοίτους, «Δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε αποτυχία – αποτυχία είναι απλά η ζωή που προσπαθεί να μας αλλάξει κατεύθυνση…» Εγω θα πρόσθετα ο Θεός που ανοίγει άλλους παράδοξους δρόμους. Και η αγαπημένη πονεμένη και «αποτυχημένη» Σαρλότ Ράμπλινγκ, μας φωνάζει μέσα από την δοξασμένη και πληγωμένη της ζωή, «οτι είμαστε εδώ το οφείλουμε σ΄αυτές τις στιγμές που μας δυσκόλεψαν. Αυτές οι στιγμές είναι η προίκα της ζωή μας…»
Γι αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περήφανος μόνο στις επιτυχίες σου μα και στις φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και οχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα, με όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πίστεψε με δεν κρίθηκε σήμερα, απλά σήμερα ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι; Ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγω «επιτυχημένος». Δεκανίκι του δικό μου κενού δεν θα γινόσουν ποτέ. Σε αγαπώ γι αυτό που είσαι!!!
Να θυμάσαι μικρέ, οτι στα λάθη μας μαθαίνουμε, και οτι για να φτάσεις στον παράδεισο θα χρειαστεί να περάσεις πολλές φορές από την κόλaση. Καλό ταξίδι ζωης…

Ζάκυνθος : Xιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην Λιτανεία του Αγίου Διονυσίου, επιστροφή του Ιερού Σκηνώματος στον Ιερό Ναό {ΒΙΝΤΕΟ}

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 24 Αυγούστου η Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο.
Στην Λιτανεία προεξήρχε ο οικείος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ.κ. Διονύσιος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβασμιωτάτους  Μητροπολίτες, Νιγηρίας κ.κ. Αλέξανδρο, Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο, Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριο και Ζάμπιας κ.κ. Ιωάννη.
Να αναφερθεί ότι χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην Λιτανεία του Αγίου Διονυσίου, όπου στην επιστροφή του Ιερού Σκηνώματος στον Ιερό Ναό τελέστηκε Δέηση, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β', του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωδώνης κ.κ. Χρυσοστόμου, του Σεβασμιωτατου Μητροπολίτη Μιλήτου κ.κ. Αποστόλου και του Σεβασμιωτατου Μητροπολίτη Αυστρίας κ.κ. Αρσενίου.Μετά το πέρας της Δεήσεως ο οικείος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ.κ. Διονύσιος στην ομιλία του χαρακτήρισε ιστορική και πανεπίσημη την Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου, καθώς συμπληρώθηκαν 300 χρόνια από την μετακομιδή από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο.
Τέλος μετά το πέρας της ομιλίας του Μητροπολίτου Ζακύνθου εκατοντάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του νησιού.


βίντεο Ionian TV » Η τηλεόραση της δυτικής Ελλάδας » 
Τα είδη προσευχής

Ύπάρχουν πολλά είδη προσευχής, όπως μέ τήν γλώσσα, μέ τόν νου καί μέ τήν καρδιά.
Ή ύψηλότερη προσευχή είναι ή προσευχή τής καρδιάς, πού συνοδεύεται μέ ταπείνωσι, συντριβή καί δάκρυα. Νά μή άποδίδουμε περισσότερο βάρος στήν προσευχή τών Αναγνώσεων, δηλ. στήν προφορική προσευχή. Αύτή είναι ή πλέον άδύνατη προσευχή, διότι δέν ένώνει τόν νου μέ τήν καρδιά.
Ή νοερά προσευχή είναι άνώτερη άπό τήν προφορική διότι συμμετέχει σ’ αύτήν καί ή σκέψις, δηλ. ή προσοχή τοΰ νου.
Αύτός πού προσεύχεται μέ τήν προσοχή τής διανοίας του, σέ όσα άπαγγέλει, αύτός προσεύχεται νοερά, άλλά αύτό δέν είναι ή τελειότης τής προσευχής. «Αγιοι Πατέρες λέγουν ότι ή νοερά προσευχή είναι προσευχή μέ ένα πόδι, δηλ. μισή προσευχή, διότι παραμένει στό κεφάλι καί δέν συμμετέχει σ’ αύτήν καί ή καρδιά. ‘Αλλά όταν στήν προσευχή ένωθή ό νους μέ τήν καρδιά, δηλ. οί νοερές σκέψεις νά κατέβουν μέ τήν Χάρη του Θεού στήν καρδιά, τότε γίνεται ή κυοφορία τής πνευματικής προσευχής, δηλ. έφθάσαμε στήν ύψηλότερη προσευχή, πού ονομάζεται καρδιακή προσευχή. Τά σημεία ότι έφθάσαμε σ’ αύτό τό ύψηλό είδος τής προσευχής είναι:
Μία δυνατή θέρμη στό μέρος τής καρδιάς, ένας παντοτεινός πόθος καί ζήλος γιά τόν Θεό, μία Ανέκφραστη άγάπη γιά τούς άνθρώπους καί γιά όλη τήν κτίσι, μία άπερίγραπτη πνευματική χαρά, μία πραότης, μία πηγή δακρύων πού προκαλούν ταπείνωση καί φέρνουν τήν άφοβία τοϋ θανάτου.
Ποιός είναι ό καλύτερος διδάσκαλος τής προσευχής;
Είναι αύτή ή ιδια ή προσευχή, όπως λέγη ό άγιος Μακάριος ό Μέγας: «Έγώ ξέρω ότι δέν γνωρίζεις νά προσεύχεσαι, άλλά προ­σευχήσου όπως μπορείς καί συχνότερα καί μόνη της ή προσευχή θά σέ διδάξει νά προσεύχεσαι». Συνεπώς λοιπόν, νά προσευχώμεθα ό­πως μπορούμε καί όσο συχνότερα είναι δυνατόν καί βλέποντας ό Θεός τόν ζήλο μας θά μάς βοηθήση νά άποκτήσουμε τήν άληθινή τής καρδιάς προσευχή καί τό δώρο τών δακρύων.

Πηγή: Από το βιβλίο Πνευματικοί Διάλογοι μέ τόν Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα (Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη.


pentapostagma.gr

Η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού έρχεται να δείξει τον ορθό δρόμο για τη σωτηρία μας

“Ος δ΄αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών”.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που γεννήθηκε το 1714, υπήρξε ο μεγαλύτερος φωτιστής του ελληνικού Γένους στους χρόνους της λεγόμενης περιόδου του Διαφωτισμού. Κινούμενος από τα ιερά αισθήματα που πηγάζει το χρέος έναντι της Εκκλησίας και της πατρίδας, έννοιες απόλυτα συνυφασμένες και σφιχταγκαλιασμένες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τον αγώνα των Ελλήνων στα χρόνια του υπόδουλου Γένους, διήνυσε βίο ασκητικό αλλά και παράλληλα ιεραποστολικό, εν τέλει δε μαρτυρικό. Πόσα και πόσα έπραξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τους Χριστιανούς, για τους Έλληνες Χριστιανούς ! Και πόσα υπέστη ένεκα τούτων ! 
Καταρχήν υπήρξε ενάρετος Μοναχός. Ολόκληρη η ζωή του διαπνέετο από το άρωμα της Ορθόδοξης βιοτής. Υπήρξε λαμπρός ιεραπόστολος. Δεν θα ήταν υπερβολή να τον

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη τον Πατριαρχικό Μέγα Εσπερινό & Θεία Λειτουργία Ιερός Ναος Άγίου Διονύσιου Ζάκυνθος 23-24/08/2017 {VIDEO}

Άγιος Διονύσιος, Ζάκυνθος 23 Αυγούστου 2017 - Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός


Tα  video ειναι απο το Ionian TV » Η τηλεόραση της δυτικής Ελλάδας 
   
    
                       

Άγιος Διονύσιος, Ζάκυνθος 24 Αυγούστου 2017 - Πατριαρχική Θεία Λειτουργία


Βίος του Αγίου Διονυσίου


http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/agios-dionysios


Tον τρίτο κατά σειρά Πολιούχο τους μετα τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα και τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά γιορτάζουν τα Επτάνησα.
Με τους ήχους των καμπαναριών, τα σφυρίγματα των πλοίων και κανονιοβολισμούς ξεκίνησε 11 το πρωί της Τετάρτης 23 Αυγούστου 2017 ο τριήμερος εορτασμός προς τιμή του Πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου αφου συμπληρώνονται 300 Χρόνια από την Επάνοδο του Σεπτού Λειψάνου από τα Στροφάδια.
Για το σπουδαίο αυτό θρησκευτικό γεγονός δεκατέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στο νησί της Ζακύνθου, επιστρέφει να λαμπρύνει με την παρουσία του τις θρησκευτικές εκδηλώσεις ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος . Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.
 Επίσεις Τον Πολιούχο της Ζακύνθου με την παρουσία τους θα τιμήσουν , εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ , οι Αρχιερείς Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομος, Ηλείας κ.κ. Γερμανός, Μιλήτου κ.κ.Απόστολος, Νιγηρίας κ.κ. Αλέξανδρος, Ικονίου κ.κ. Θεόληπτος, Κερκύρας κ.κ. Νεκτάριος, Μεσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος κ.κ. Θεόφιλος, Ζάμπιας κ.κ.Ιωάννης, Αυστρίας κ.κ. Αρσένιος, Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριος, Ζακύνθου κ.κ. Διονύσιος και ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιονίων Νήσων π. κ.κ. Ιωάννης.
Από τους πολιτικούς την Κυβέρνηση  εκπροσωπούν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.κ. Σταύρος Κοντονής οποίος και είναι η γενέτειρα του η Ζάκυνθος , ενώ την Αξιωματική Αντιπολίτευση ο Βουλευτής ΝΔ Ηλείας κ.κ. Κωνσταντίνος  Τζαβάρας, οι Περιφερειακές, Δημοτικές και λοιπές αρχές του τόπου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξεις

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017
Με θρησκευτική κατανυξη σηκώνεται το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου από τη Λάρνακα όπου φυλάσσεται και μεταφέρεται μπροστά από την Αγία Τράπεζα όπου και παραμένει μέχρι τις 7μμ, όπου θα γίνει η Επίσημη Κάθοδος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου από την Ιερά Μονή στο Ιερό Ναό. Αμέσως θα επακολουθήσει Δοξολογία με Περιφορά του σεπτού Σκηνώματος μέσα στον Ιερό Ναό και στη συνέχεια ο Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός στο τέλος του οποίου θα γίνει η παρασημοφόρηση του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Α΄ .
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, ώρα 7.30πμ, θα αρχίσει η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Την ίδια ημέρα, ώρα 7.30 το απόγευμα, θα γίνει η Λιτάνευση του σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη.
Το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017, ώρα 8.30πμ θα τελεσθεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια, ώρα 11, η περιφορά του σεπτού Σκηνώματος στον Ιερό Ναό και η εναπόθεσή Του στην Ιερά Λάρνακα.

Άγιος Απόστολος Τίτος Πρώτος Επίσκοπος Κρήτης 25 Αυγούστου

Ο απόστολος Τίτος ως συνοδός του αποστόλου Παύλου εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα το 49 μ.Χ . Έπειτα ακολουθεί τον Παύλο στις περιοδείες του , ο οποίος τον αποκαλεί τέκνον γνήσιον , αδελφόν και φίλον , για να δηλωθεί η αφοσίωση του μαθητού προς τον δάσκαλον . Όταν ο απόστολος Τίτος εγκαθίσταται από τον Απόστολο Παύλο στην Κρήτη καλείται να οργανώσει τις κατά τόπους Εκκλησίες του νησιού , αφιερώνοντας όλη τη ζωή του στην υπηρεσία των χριστιανών της Κρήτης .

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 24 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε στὸ Μονοδένδρι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ τοῦ ἔμαθαν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Σὲ ἡλικία 20 χρόνων πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος, γιὰ νὰ σπουδάσει στὸ σχολεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Στὴν συνέχεια πῆγε στὴν Μονὴ Φιλοθέου, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε καὶ ἱερέας.
Ὁ Κοσμᾶς ὅμως, δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχάσει. Ἤθελε νὰ διδάξει ὅλους τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες γιὰ τὸν Χριστό.

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐκ Ζακύνθου 24 Αυγούστου

Γόνος εὐσεβέστατης καὶ ἀρχοντικὴς οἰκογένειας τῆς Ζακύνθου (πατρὸς Μωκίου Σηκούρου καὶ Παυλίνας), ἀνατράφηκε ἀπ’ αὐτὴν μὲ τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔτσι γρήγορα διακρίθηκε στὰ γράμματα καὶ τὴν ἀρετή.
Νωρίς, μόλις ἐνηλικιώθηκε, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως νὰ συντρέχει στὴν ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν. Κατόπιν ἔγινε μοναχὸς στὴν βασιλικὴ Μονὴ τῶν Στροφάδων, ὅπου ἀσκήθηκε στὴν ἀγρυπνία, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν.

Αφιέρωμα στον Μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κυρού Γερασίμου Φωκά {Φώτο VIDEO}


Ο Mακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κυρός Γεράσιμος (κατά κόσμον Ευάγγελος Φωκάς) εγεννήθη το 1951 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε το πτυχίο του το 1998.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου 23 Αυγούστου

Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει την Απόδοση της κοιμήσεως Θεοτόκου.

Ὁ Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας 23 Αυγούστου

Γιὰ τὸν Ἅγιο αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ βιογραφικό του ὑπόμνημα στοὺς Συναξαριστές. Μόνο στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1617 ἀναγράφεται ὅτι ὁ μάρτυρας αὐτὸς ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος μὲ διάφορες κολακεῖες προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα.

Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου 23 Αυγούστου

Ἡ ζωὴ τοῦ ὑπῆρξε ἀνάλογη μὲ τὴ θερμὴ πίστη του πρὸς τὸν Χριστό. Ἦταν ἐπίσκοπος Σιρμίου, πρωτεύουσας τῆς Παννονίας. Σὰν ποιμενάρχης ἦταν ἁγνός, δραστήριος, γεμάτος εἰλικρινὴ ἀγάπη γιὰ τὸ ποίμνιό του, τὸ ὁποῖο τόσο πολὺ ἀγαποῦσε, ὥστε ἦταν ἀποφασισμένος νὰ δώσει καὶ τὴν ζωή του γι’ αὐτό, σὰν γνήσιος μιμητὴς τοῦ ἀρχιποιμένα Χριστοῦ, ποὺ εἶπε: «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων».

Ο Mακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για τον πνευματικό αγώνα της υπακοής βιντεοΟ Mακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για τον πνευματικό αγώνα της υπακοής, η οποία περιέχει την ταπείνωση και την αγάπη και σώζει τον άνθρωπο από την φιλαυτία, αφού η θεία χάρη στηρίζει, αγιάζει και σώζει, χαρίζοντας στους αγίους την εμπειρία του ακτίστου φωτός της Μεταμορφώσεως ως πρόγευση του Παραδείσου.

πηγή pemptousia.gr

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης πολιούχος της Σύμης και προστάτης των ναυτικών και των σφουγγαράδων {Βίντεο}

Σχετική εικόναΟ κόλπος του Πανόρμου της Σύμης έχει καταστεί προσκύνημα για όλους τους Έλληνες πιστούς -και όχι μόνο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης είναι πολιούχος στη Σύμη και προστάτης των ναυτικών και των σφουγγαράδων. Οι Συμιακοί είναι περήφανοι γι’ αυτόν! Η Μονή γιορτάζει 8 Νοεμβρίου και τη μέρα της Πεντηκοστής. Μεγάλη κοσμοσυρροή, καταφθάνει με ταπεινότητα για να προσκυνήσει τον Πανορμίτη. Η Μονή είναι χτισμένη πάνω στη θάλασσα

Καφεμαντεία, ταρω-μαντεία και πνευματισμός στη σύγχρονη εποχή μας

Στην εποχή μας, 2.017 χρόνια μετά τον Χριστό, μια εποχή προόδου και μεγάλων επιστημονικών, ιατρικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων, κάποιοι συνάνθρωποί μας εμφανίζονται να σκέπτονται και να συμπεριφέρονται με δεισιδαιμονικό και θρησκόληπτο τρόπο, που θα έπρεπε να ισχύει μόνο στις πρωτόγονες φυλές και τους μάγους των ειδωλολατρικών χρόνων. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς, μετά τη ζωογόνο επικράτηση του Χριστιανισμού και αφού ήδη από τον Ιουδαϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης τα ουράνια σώματα και οι φυσικές δυνάμεις έχουν απομυθοποιηθεί -διότι θεωρήθηκαν, πολύ σωστά, δημιουργήματα και όχι θεοί (αρχή της επιστήμης)- πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να επισκέπτονται μάγους και πνευματιστές, να καταφεύγουν σε μάντεις, ονειρο-ερμηνευτές, καφετζούδες, χαρτορίχτρες, οραματίστριες, ταρωγνώστες κ.λπ. για να μάθουν υποτίθεται το μέλλον τους, να λύσουν τα προβλήματά τους, να διαλευκάνουν αν τους απατά το ταίρι τους, να βρουν τα χαμένα τους αντικείμενα, να μιλήσουν με συχωρεμένους γονείς, συγγενείς, φίλους κ.α.
Οι λόγοι, κοινωνιολογικά και ψυχολογικά, είναι γνωστοί: Το άγχος της σύγχρονης ζωής, τα μύρια καθημερινά προβλήματα, οι προστριβές με τους άλλους και η ανάγκη διεξόδου, η

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος 21 Αυγούστου

Ἑβραῖος ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα ὁ Θαδδαῖος καὶ πολὺ μορφωμένος στὶς θεῖες Γραφές, εἶχε ἀνεβεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ προσκύνημα τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὅταν ἄκουσε τὸ κήρυγμά του καὶ εἶδε τὴν ἀγγελική του ζωή, τόσο πολὺ ἐντυπωσιάστηκε, ὥστε ἐπεδίωξε καὶ βαπτίστηκε ἀπ’ αὐτόν. Μετὰ ὅμως, ὅταν ἄκουσε τὴν διδασκαλία καὶ εἶδε τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν ἀκολούθησε μέχρι τὸ σωτήριο Πᾶθος.
Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του, τὴν Ἔδεσσα. Ἐκεῖ καθάρισε ἀπὸ τὴ λέπρα τὸν τοπάρχη Αὔγαρο καὶ κατόπιν τὸν βάπτισε χριστιανό.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Διάρρηξη κεντρικής Εκκλησίας Αγίας Τριάδας χωριό Καστάνιανη Πωγωνίου. Αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, Άγιο Δισκοπότηρου και μιας ξύλινης Εικόνας

Διέρρηξαν την Αγία Τριάδα στην Καστάνιανη ΠωγωνίουΤις τελευταίες μέρες και νύχτες το χωριό Καστάνιανη Πωγωνίου αυτό έσφυζε από ζωή, με αποκορύφωμα το διήμερο πανηγύρι στις 15 και 16 Αυγούστου. Είναι συγκλονιστικό και παρήγορο συνάμα, να βλέπει κάποιος νέα κορίτσια και αγόρια να σχηματίζουν ένα τεράστιο κύκλο και να τραγουδούν και να χορεύουν τα αγαπημένα τους βαριά, ως επί το πλείστον, πωγωνήσια τραγούδια. Και όλα αυτά σε απόσταση, αναπνοής, στην κυριολεξία από την Αλβανία. Η διάρρηξη, τη νύχτα της Παρασκευής 18 Αυγούστου, της κεντρικής Εκκλησίας του χωριού, της Αγίας Τριάδας και η αφαίρεση ενός σεβαστού χρηματικού ποσού, ενός δισκοπότηρου και μιας ξύλινης εικόνας. Η πλατεία του χωριού, ήταν γεμάτη κόσμο ως αργά το βράδυ της Πέμπτης 17/8 Προς ξημερώματα  Παρασκευής 18/8 ). Αναλυτικά  Γύρω στις 3 έφυγαν από την πλατεία και τα τελευταία άτομα που είχαν μείνει εκεί. Στις 4.20 περίπου, επέστρεψαν από πανηγύρι σε γειτονικό χωριό πολλά νέα παιδιά που έμειναν στην πλατεία ως τις 5.30 περίπου. Μεταξύ 3 και 4.20, τουλάχιστον ένας ακόμα Καστανιανίτης πέρασε από την πλατεία, χωρίς να παρατηρήσει κάποια ύποπτη κίνηση στην εκκλησία. Η κλοπή έγινε ή μεταξύ 3 και 4.20 ή από τις 5.30 ως το πρώτο φως του ήλιου Γράφουμε για θρασύτατη και περίεργη διάρρηξη, καθώς ο κλέφτης ή οι κλέφτες έδρασαν ακριβώς απέναντι από το τμήμα συνοριακής φύλαξης (να τονίσουμε ότι τις βάρβαρες αυτές ώρες οι ηρωικοί και λιγοστοί συνοριακοί φρουροί περιπολούν στην ελληνοαλβανική μεθόριο) και με το ενδεχόμενο ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί κάποιος ή κάποια από το πουθενά… Ήδη διεξάγονται ανακρίσεις από την Αστυνομία.  Το δισκοπότηρο που κλάπηκε, χρονολογείται από το 1890 περίπου, ενώ στο παγκάρι υπήρχε το ποσό των 600 ΕΥΡΟ. Κλάπηκε επίσης μια ξύλινη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι σύντομα η κλοπή αυτή θα εξιχνιαστεί.

πηγη πρώτο θεμα 

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ 20 Αυγούστου

Γεννήθηκε στὴν Ἀρμαθαὶμ Σιφὰ στὸ ὄρος Ἐφραίμ, ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευΐ. Ἦταν γιὸς τοῦ Ἐλκανᾶ καὶ τῆς Ἄννας, ἡ ὁποία ἦταν στεῖρα καὶ διὰ τῆς προσευχῆς ὁ Θεὸς τῆς χάρισε παιδί, τὸν Σαμουήλ, ποὺ τὸν ἀφιέρωσε στὸ Θεὸ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν εὐγνωμοσύνη της.
Ὁ Σαμουὴλ ὅταν μεγάλωσε, ὑπηρέτησε τὸν Κύριο καὶ ἔγινε μέγας προφήτης καὶ κριτὴς τοῦ λαοῦ δικαιότατος. Αὐτὸς ἔχρισε βασιλεῖς , τὸ Σαοὺλ καὶ τὸ Δαυΐδ, προφήτευσε 40 χρόνια καὶ πέθανε σὲ βαθιὰ γεράματα.

Το να τρέφεται κάποιος με

Το να τρέφεται κάποιος με τη συνεχή εργασία του είναι μια μορφή φιλοσοφίας. Οι ψυχές των εργατικών ανθρώπων είναι καθαρότερες, η σκέψη τους δυνατότερη.
Πατήρ Ηλίας Φούκης

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος 19 Αυγούστου

Γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα. Πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου στὴ Μονὴ Δοχειαρίου ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἀργότερα, λόγῳ τῆς ὁσιακῆς ζωῆς του, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλεών «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ» έγινε το βράδυ της Πέμπτης 17/8 η παρουσίαση του βιβλίου – διατριβής του Πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού

Παρουσιάστηκε στις Μηλιές το νέο βιβλίο του π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλεών «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ» έγινε το βράδυ της Πέμπτης 17/8 η παρουσίαση του βιβλίου – διατριβής του Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και παλαιού συνεργάτη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, «Γρηγόριος Κωνσταντάς:  ένας λόγιος συζητά με τον Διαφωτισμό και την Παράδοση». Για το βιβλίο μίλησαν ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Καραθανάσης, ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός κ. Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο ιατρός και ιστοριοδίφης κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου και ο ο συγγραφέας. Ο πατηρ. Θεμιστοκλής επεσήμανε τις ιδιότητες του σπουδαίου Μηλεώτη λόγιου, ο οποίος έδρασε στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1758-1844), διετέλεσε

Μὲ λαμπρότητα Εορτάσθη ἡ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Νέου Ασκητοῦ, στην Πάτρα


●Τὴν παραμονή, 15.8.2017, στὀν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Κεφαλλήνων, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως.

●Ἀνήμερα, 16.8.2017, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.

Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στούς πνευματικούς ἀγῶνες του Αγίου, στήν μεγάλη εὐλογία ἀπό τον Θεό νά κατέχωμε ὡς πολύτιμο θησαυρό τό ἂφθαρτο σκήνωμά του καί στήν ἀνάγκη μιμήσεως τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων και ἐν προκειμένῳ, τῆς ζωῆς τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.

●Τό ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος Ἐσπερινός καί ἡ Παράκλησις πρός τόν Ἃγιο Γεράσιμο καί πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Πηγή: Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

Δημοφιλείς αναρτήσεις