Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ποιά είναι η καθαρή ψυχή ;
Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη φως και καθόλου σκότος…
Είναι η ψυχή που είναι αγνή οπό την πορνεία…
Είναι η ψυχή που δεν ζητάει τίποτα για εκείνη…
Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη θάρρος…
Είναι η ψυχή που δεν σκέφτεται κακό…
Είναι η ψυχή που δεν λογαριάζει τα πάθη…
Είναι η ψυχή που αρνείται τον εαυτό της…
Είναι η ψυχή που έχει εγκράτεια…
Είναι η ψυχή που περιμένει τον Κύριο μέχρι να επιστρέψει…
Είναι η ψυχή που δεν φοβάται να αφήσει τον τόπο της για τον Κύριο…
Διαβάστε εδώ: «Την ψυχή μου δεν μπορείς να μου την πάρεις»
Είναι η ψυχή που έχει πατρίδα της τον παράδεισο…
Είναι η ψυχή που χύνει ποτάμι δακρύων από μέσα της…
Είναι η ψυχή που μετανοεί πραγματικά…
Είναι η ψυχή που πιστεύει χωρίς αμφιβολία…
Είναι η ψυχή που συμφωνεί σε όλες τις κακολογίες που τις λένε…
Είναι η ψυχή που υμνεί ακατάπαυστα τον Κύριο ότι και αν κάνει…
Είναι η ψυχή που έχει σύνεση…
Είναι η ψυχή που δεν έχει καθόλου υπερηφάνεια…
Είναι η ψυχή που υπακούει στο θέλημα του Θεού όποιο και αν είναι αυτό…
Είναι η ψυχή που υπομένει τα πάντα για τον Θεό…
Είναι η ψυχή που αγαπά…
Επομένως η καθαρή ψυχή έχει μέσα της φως, αυτό το φως είναι το δέντρο των αρετών… Τον σπόρο τον φύτεψε ο Κύριος… Εμείς τον ποτίζουμε και ο Κύριος είναι ο ήλιος που το κάνει να αναπτυχθεί… Ας καθαρίσουμε αδελφοί μου την ψυχή μας και ας φυτρώνουν νέα κλαδιά.
Ευλογημένοι να είστε αδελφοί μου, εύχομαι να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι και τις εικοσιμία αρετές…

https://myorthodoxsite.blogspot.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις