Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού

Φωτογραφία του χρήστη Νεολαία Αγίας Σοφίας Ψυχικού.Οι εκδόσεις ΕΑΡ σας προσκαλούν το Σάββατο 3 Μαρτίου και ώρα 18:30 στην παρουσίαση του νέου
βιβλίου Το ομορφότερο Πάσχα του Ανάσταση του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η βυζαντινή χορωδία το οποίο θα ψάλει επίκαιρους κατανηκτικούς
ύμνους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Δημοφιλείς αναρτήσεις