Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Η Α΄ Στάση Χαιρετισμών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Βιντεο)Το εσπέρας της Παρασκευής της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο Καθολικό του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως εψάλη ο Κανόνας
«Ανοίξω το Στόμα μου» και ανεγνώσθη από το Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ, η Α’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο Μακαριώτατος κήρυξε για την σημασία της Νηστείας Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου στον πνευματικό αγώνα και ευχήθηκε στο εκκλησίασμα καλό στάδιο και καλό Πάσχα.


Δημοφιλείς αναρτήσεις