Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Α' Στάση των Χαιρετισμών στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Η Παναγία μας όπως βλέπουμε και στην εικόνα της κρατάει στην αγκαλιά της τον Χριστό μας, ο οποίος είναι η Αρχή και το Τέλος, ο οποίος είναι το μέτρο κρίσεως για τον άνθρωπο, ο οποίος είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίον, κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος, έλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, σήκωσε όλη την αμαρτία του κόσμου χωρίς ο ίδιος να αμαρτήσει, σταυρώθηκε, σταύρωσε την αμαρτία αυτή, αναστήθηκε και συνανέστησε μαζί του τον άνθρωπο, αναλήφθηκε στους ουρανούς και εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός, εκ δεξιών του Θρόνου της μεγαλοσύνης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις