Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Αρχιμανδρίτης π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης , Κήρυγμα Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού: Ορθοδοξία και σύγχρονη Ομολογία (Ηχητικό)


Εκφωνηθέν την 25η Φεβρουαρίου 2018 την Κυριακή της Ορθοδοξίας εις τον Ι.Ν.Εισοδίων της Θεοτόκου Κρανιδίου τη συμμετοχή του Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γκίκα Παπαδημητρίου, εφημερίου "Εισοδίων της Θεοτόκου" και τέως Αρχιερατικού Επιτρόπου
Κρανιδίου, των Οικονόμων π.Θεμιστοκλέους Τσοκανά, εφημερίου "Συνάξεως της Θεοτόκου" Κρανιδίου και π.Αναστασίου Μέλλου, εφημερίου "Μεταμορφώσεως του Κυρίου" Κρανιδίου και του Πρεσβυτέρου π.Ιωάννη Φορτωμά, εφημερίου Παμμεγίστων Ταξιαρχών Φούρνων

Δημοφιλείς αναρτήσεις