Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: εορτάσθηκε η μνήμη του δια των κολλύβων θαύματος του αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του ΤήρωνοςΤο Σάββατο της Α’ εβδομάδας των Νηστειών εορτάσθηκε η μνήμη του δια των κολλύβων θαύματος του αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος στην Ιερά αυτού Μονή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση δυτικά από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προς τη Νέα Πύλη. Για την εορτή λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ.κ. Θεοδόσιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις