Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Άγιος Νεομάρτυς Μανουήλ εκ Σφακίων 15 Μαρτίου

Κατάγεται από τη Χώρα Σφακίων . Σε μικρή ηλικία δια της βίας έγινε μωαμεθανός . Δεν λησμόνησε όμως την πίστη των πατέρων του και όταν κατάφερε να διαφύγει στη Μύκονο εξομολογήθηκε το αμάρτημα του , νυμφεύθηκε απέκτησε 6 παιδιά και ζούσε Χριστιανικό βίο . Ο φθόνος όμως οδήγησε τον αδελφό της γυναίκας του να αποκαλύψει την ιστορία του Μανουήλ στον Τούρκο ναύαρχο της Χίου .


Αμέσως διατάχθηκε η θανατική του ποινή . Τον έσφαξαν ως πρόβατο την 15η Μαρτίου 1792 και πέταξαν το λείψανό του στη θάλασσα . Στη μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους σώζεται χειρόγραφο συναξάριο του Αγίου

Πηγή Συναξάριον Πάντων των  Αγίων  των εν Κρήτη Διαλαμψάντων σελίδα 32 

Δημοφιλείς αναρτήσεις