Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως Πατριαρχική Θεία Λειτουργία Ιεροσόλυμα (Βιντεο)Την τρίτη Κυριακή των Νηστειών, 26 Φεβρουαρίου/ 11 Μαρτίου 2018, εορτάσθηκε ως Μεγάλη Παρρησία Ορθοδόξων στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Της μεγάλης εορτής και Ιεράς Πανηγύρεως ταύτης προεξήρξε ο Μακαριώτατος Πατέρας και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Μαζί του συλλειτούργησαν Αρχιερείς και Ιερείς του Πατριαρχείου και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

Δημοφιλείς αναρτήσεις