Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Η ''πέτρα της Παναγίας'' και η Παναγία Φωτολάμπουσα - Δωρά (Δορά) Λεμεσό...Η ''πέτρα - καρέκλα της Παναγίας'' με τα αποτυπώματα της Παναγίας επάνω της , το μονοπάτι μελέτης της φύσης ''Κορδυλάς'' , η εκκλησία της Παναγίας Φωτολάμπουσας με τη θαυματουργή εικόνα της που σταματά τις ανομβρίες και θεραπεύει τους τυφλούς και αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης και φυσικά το όμορφο χωριό Δωρά από ψηλά ...!!Κύπρος η Αγία Νήσος

πηγή Κίμωνας Μάρκουλης

Δημοφιλείς αναρτήσεις