Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Η Σωτηρία της Ψυχής μας είναι σημαντική

Αποτέλεσμα εικόνας για σωτηρια της ψυχηςΑφότου έχασε την πραγματική χαρά της Θέας Του Θεού προσπαθεί τώρα να γίνει Θεός(να αποχτήσει χαρά) με την ουτοπία της καθημερινής αυτοκαταστροφής του και την ψευδαίσθηση ότι κάνει το καλύτερο δυνατό να ευχαριστεί το εγώ του.. Μέσα του όμως υπάρχει το σαράκι του Εγώ και μόνο αυτό..¨όταν κάποιος λοιπόν παίρνει
ναρκωτικά και πίνει ικανοποιεί το Εγώ του και με αυτό καταργεί την Αγία Γραφή που μας είπε ο Καλός Χριστός μας ότι να σεβόμαστε τους άλλους όπως τον εαυτό μας ..Και όταν λέω όπως τον εαυτό μας εννοώ να ζητάμε από το Θεό να τον αγαπάμε σωστά και όχι σύμφωνα με τα πάθη που έχουμε και τις δικές μας επιθυμίες..Η Σωτηρία της Ψυχής μας είναι σημαντική όχι γιατί θα αισθανόμαστε την χαρά της Παρουσίας του Θεού και μόνο αλλά θα σεβόμαστε πρώτα από όλα τον Εαυτό μας ύστερα τον διπλανό μας σε συνδυασμό με το Θεό..Γιατί δεν θα αγαπήσουμε το Θεό εάν δεν αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο γιατί ο Θεός είναι ο Διπλανός μας.. Και ως προς το εγώ όταν πέφτουμε στην αμαρτία που έχει γίνει πάθος τότε εάν δεν σηκωθούμε και πούμε αχ τι κάνω τώρα δεν μπορώ και λυπόμαστε για αυτό με απλή λύπη χωρίς Μετάνοια, τότε αυτή η λύπη μετατρέπεται σε υποτίμηση του Εαυτού μας γιατί κρύβεται εγωισμός στη μέση και ετσι ο Πνευματικός Οργανισμός ζητάει οπωσδήποτε την χαρά.. Εαν λοιπόν τότε δεν έχουμε την Μετάνοια και δεν ζητάμε την Παρουσία του Χριστού σε τέτοιες περιπτώσεις τότε πέφτουμε στην ουτοπία των ναρκωτικών και του ποτού.. Πολύ άπλα τα πράγματα

Γράφει Αναγνώστης μας

Δημοφιλείς αναρτήσεις