Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Ημερίδα με θέμα <<Ταυτότητα Φύλου. Απαντήσεις σε ερωτήματα >>

Ημερίδα με θέμα: «Ταυτότητα Φύλου. Απαντήσεις σε ερωτήματα»

8.3.2018     Ώρα ανάρτησης: 11:30:16 AM

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας του Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος, με την πολύτιμη αρωγή της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, πραγματοποίησε την Τρίτη 6 Μαρτίου, στα Μελισσιατικά Βόλου, ημερίδα με θέμα: «Ταυτότητα Φύλου. Απαντήσεις σε ερωτήματα». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου.

Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου στο δελτίο Τύπου για την ημερίδα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις