Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

του Αρχιμανδρίτη π. Βαρθολομαίου :Υπέρβαση σημαίνει να κατανοήσεις τα ....

Ο άνθρωπος εξ αιτίας της πτώσης του έγινε εύκολη λεία του διαβόλου.
Η αμαρτία εισήλθε στην ζωή του και οι πληγές που του δημιουργεί είναι πολλές.
Το φάρμακο είναι η αγάπη. Η αγάπη σκεπάζει, παρηγορεί και επουλώνει. 
Πώς μπορεί, όμως, ο πληγωμένος άνθρωπος να αγαπήσει και να αγαπηθεί; Πώς μπορεί ο αποξενωμένος από όλους να νιώσει αγάπη για τον πλησίον; Η αγάπη περικλείει μέσα της την υπέρβαση. Χωρίς την υπέρβαση δεν μπορεί να εκδηλωθεί η αγάπη. Υπέρβαση σημαίνει καταπάτηση του εγωισμού. Ο εγωισμός εγκλωβίζει και απομονώνει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να δει τίποτα πέραν του εαυτού του. Όλοι φταίνε εκτός απ’ αυτόν. Υπέρβαση σημαίνει να σηκωθεί από την πτώση του εγωισμού και να ανέβει στην πρώτη του κατάσταση. Υπέρβαση σημαίνει να δεις τον
πλησίον πάνω από τον εαυτό σου. Υπέρβαση σημαίνει να κατανοήσεις τα λάθη σου και σε τι κατάσταση σε έχουν φέρει. Είναι δύσκολο στον άνθρωπο να υπερβεί τον εαυτό του. Ο εγωισμός δεν του επιτρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να τα διορθώσει. Του δείχνει συνέχεια τα λάθη των άλλων, μένοντας, όμως, ο ίδιος αδιόρθωτος. Φάρμακο η αγάπη! Η σωστή χρήση του φαρμάκου φέρνει την ίαση. Η αγάπη μόνο στα λόγια δεν είναι αγάπη, αλλά εμπαιγμός. Ο κόσμος μας πάσχει και μαζί του κι εμείς. Η αγάπη είναι η μόνη απάντηση στα σημερινά προβλήματα.Ας κάνουμε την υπέρβαση!Υπέρβαση από την ψεύτικη-υποκριτική ζωή και μετάβαση στην αληθινή, την χαρούμενη ζωή, σε μια κοινωνία αγάπης, στην κοινωνία με τον Θεό!
Γράφει ο Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

Δημοφιλείς αναρτήσεις