-> kampanokrousia: του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία: Ἡ περίοδος αὐτή, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, κλείνεται ἀπό δύο μεγάλες ἑορτές. Τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε, καί τήν ἄλλη μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς

Μετάφραση / Translation

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία: Ἡ περίοδος αὐτή, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, κλείνεται ἀπό δύο μεγάλες ἑορτές. Τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε, καί τήν ἄλλη μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς

1. Τά Εαγγέλια, τά ποα θά κούουμε τίς Κυριακές συνδέονται μέ τίς ορτές ατές. τσι, λοιπόν, καί τό σημερινό Εαγγέλιο τς Κυριακς τοΠαραλύτου πού κούσαμε, μίλησε γιά «ορτή τν ουδαίων», κατά τήν ποία ὁ Ἰησος νέβηκε στά εροσόλυμα. κόμη καί οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν συμφωνον στό ποιά εναι ἡ ἑορτή ατή. Εναι τοΠάσχα τς Πεντηκοστς; Κατά τόν γιο Χρυσόστομο εναι τς Πεντηκοστς. Καί τσι πρέπει νά εναι. Γιατί κατά τήν Πεντηκοστή ορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ γιο Πνεμα, πως εκονίζεται μέ φωτιά, τσι εκονίζεται καί μέ νερό. Καί τό Εαγγέλιο σήμερα μιλοσε γιά νερό πού θεράπευε. Τό διο καί τήν λλη Κυριακή, τήν Κυριακή τς Σαμαρείτιδος. ορτή τς Πεντηκοστς, λοιπόν, ταν ἡ ἑορτή, γιά τήν ποία μιλτό σημερινό Εαγγέλιο καί κατά τήν ποία πγε ὁ Ἰησος στά εροσόλυμα.  
λλά, ς προσέξουμε και ς διδαχθομε, δελφοί, ποπγε ὁ Ἰησος Χριστός. Δέν πγε σέ νάκτορο ἤ ἄλλο πίσημο κέντρο, λλά πγε σέ νοσοκομεο! κοστε: Στά εροσόλυμα, πρός τά βορειο-νατολικά τοΝαο, πρχε μία πύλη πό τήν ποία περνοσαν τά πρόβατα ρχόμενα πό τήν παιθρο γιά νά μπον στήν πόλη. Κοντά στήν πύλη ατή ταν μία σάν δεξαμενή, «κολυμβήθρα», τήν λέει τό Εαγγέλιο, πού λεγόταν «προβατική», γιά τά πολλά πρόβατα πού περνοσαν πό κε. Τς δωσαν καί λλο νομα: Τήν λεγαν καί «Βηθεσδά», σως γιά τά θαύματα καί τίς δωρεές, πού γίνονταν κε. Σατήν, λοιπόν, τήν «κολυμβήθρα», πού εχε τριγύρω της πέντε θολωτά πόστεγα, βρίσκονταν ξαπλωμένοι πολλοί ρρωστοι: Τυφλοί, κουτσοί, καί λλοι ρρωστοι μέ διάφορα εδη σθενειν. Ατοί περίμεναν κετήν κίνηση τονερο, γιατί, πό καιρό σέ καιρό, κατέβαινε πό τόν ορανό νας γγελος καί τάρασσε τό νερό. Καί πρτος πού θά μπαινε μετά τήν ταραχή τονερο, θά γινόταν καλά πό ποιοδήποτε νόσημα καί ν πέφερε. Θαυμαστό πραγματικά φαινόμενο. ς προσέξουμε μως τι δέν θεράπευε τό νερό, λλά θεράπευε δύναμη πού διδε στό νερό ὁ ἄγγελος πό τόν ορανό μέ τήν ταραχή πού τοῦ ἔκανε. Γιατό καί δέν θαυματουργοσε ποιαδήποτε ρα μόνο του τό νερό, χωρίς πρτα τήν κίνησή του πό τόν γγελο. Γιά νά τό νοήσουμε ατό, ς σκεφθομε μες οχριστιανοί τό νερό τς κολυμβήθρας στό γιο Βάπτισμα. Τό νερό ατό κάνει θαμα. Γεννάει παιδιά τοΘεο! Τά πλένει – τά λούζει πό τά μαρτήματά τους καί τούς δίνει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τό Μυστήριο τοῦ ἱεροΧρίσματος, πού συνδέεται μέ ατό. λλά τό διο τό νερό τς κολυμβήθρας στό βάπτισμα εναι πλό νερό πό τήν βρύση. Δέν μπορενά κάνει τίποτε. Τό θαυμαστό ργο πού κάνει τό νερό τς κολυμβήθρας τοβαπτίσματος, τό κάνει μόνο μετά τήν «ταραχή» τοῦ ἀγγέλου. Ποιός εναι ὁ ἄγγελος; γγελος εναι ὁ ἱερέας πού – θά τό χετε δε– μέ τό χέρι του «ταράσσει» τό νερό. Πραγματικά, τσι γίνεται, χριστιανοί μου. Ὁ ἱερεύς σκύβει στήν κολυμβήθρα τοβαπτίσματος καί σταυρώνει τό νερό της. Προσέχετε! Δέν τό σταυρώνει πό μακρυά, λλά βάζει τό χέρι του μέσα στό νερό καί τό διαταράσσει πραγματικά, γιά νά παραστήσει τόν ξ ορανοῦ ἄγγελο τς σημερινς εαγγελικς περικοπς. Καί μέ τήν χειρονομία ατή τοῦ ἱερέα καί μέ τίς φοβερές εχές, πού διαβάζει, ρχεται πραγματικά θεία Χάρη στό νερό τς κολυμβήθρας. Καί βαπτιζόμενος, ρρωστημένος πό τήν μεγάλη ρρώστια, πού φερε λες τίς λλες, τό προπατορικό μάρτημα, δηλαδή, θεραπεύεται· γιατί σβήνεται ατό τό μάρτημα μέ τό βάπτισμά του, ξαλείφεται, καί ατός πανέρχεται στήν πρώτη του καθαρή κατάσταση.
2. Σατόν τόν τόπο, λοιπόν, τν πονεμένων νθρώπων πγε πρτα Χριστός μας, γαπητοί, ταν ρθε στήν ερουσαλήμ γιά τήν ορτή. Τό δίδαγμα πατό γιά μς εναι νά κάνουμε πισκέψεις στά νοσοκομεα, στά σπίτια τν σθενν, γιατί ατό δίνει κουράγιο σατούς, λλά ατό φελεκαί μς. Πέρα πό τά λλα, μία τέτοια πίσκεψη, μς φελεστό τι βλέπουμε πόσο ποφέρουν οἱ ἄνθρωποι, νῶ ἐμες χουμε γεία καί ς δοξάζουμε, λοιπόν, τόν Θεό μας γιατό.
κόμη θέλω νά πῶ ὅτι στίς πισκέψεις σέ σθενες στά νοσοκομεα ἤ ἀλλο, νά προτιμμε τήν περίπτωση πού εναι πιό σοβαρή καί πιό ξιολύπητη. Γιατί ατό κανε Χριστός μας, μς λέγει σήμερα τό Εαγγέλιο. Χριστός στήν Βηθεσδά, που ταν πολλοί ρρωστοι, πγε κατεθεαν στήν πιό σοβαρή καί στήν πιό πονεμένη περίπτωση. Πλησίασε να παράλυτο, πού ταν κε38 χρόνια, περιμένοντας τήν ταραχή τονεροτς κολυμβήθραςπό τόν γγελο, πού θά κατέβαινε πό τόν ορανό, μήπως προλάβει καί ατός κάποτε νά κατεβεπρτος στό νερό. Χριστός, γιά νά τοῦ ἀποσπάσει τήν προσοχή, τοῦ ἔκανε τό πλό ρώτημα, «ν θέλει νά γίνει καλά»· καί παράλυτος, παντώντας, επε στόν γνωστό του τόν πόνο του. Τοεπε τι εναι 38 χρόνια στήν θέση ατή, χωρίς μως νά πετύχει ποτέ νά μπεπρτος ατός στήν κολυμβήθρα μετά τήν ταραχή τονεροῦ ἀπό τόν γγελο, γιατί πάντοτε προλαβαίνει κάποιος λλος καί κατεβαίνει ατός σατήν. σπλαγχνία, χριστιανοί μου, σπλαγχνία στόν κόσμο!... ταν γνωστός βέβαια παράλυτος, 38 χρόνια πιά κεστήν Βηθεσδά, λλά κανείς δέν τόν λυπήθηκε, κανείς πό τούς κεῖ ἀρρώστους δέν φιλοτιμήθηκε κάποια φορά νά ποχωρήσει ατός καί νά φροντίσει νά ρίψουν ατόν στήν δεξαμενή. λοι τους συμφεροντολόγοι... Μόνο γιά τόν αυτό τους... λλά πρέπει νά μς κάνει ντύπωση, χριστιανοί μου, μέ πόση ταπείνωση, μέ πόση λεπτότητα καί εγένεια, διατύπωσε τό παράπονό του παράλυτος. Δέν κατηγόρησε κανένα. πλμόνο επε – μέ πόνο βέβαια – τόν πόθο του μέν νά γίνει καλά, λλά τι δέν μπορενά τό πετύχει. Πόσο ραγίζει τήν καρδιά κενο τό, «δέν χω νθρωπο», πού επε στόν Χριστό. Ατός λόγος εναι ,τι πρέπει καί γιά τόν σημερινό νθρωπο, πού ζεκαταθλιπτικά στήν μοναξιά του! Τότε, λοιπόν, μετά τά λόγια ατά τοπαραλύτου, μέσως ὁ Ἰησος τόν θεράπευσε καί τοεπε: «ρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει»! Καί γινε πως τό επε Χριστός.
3. παράλυτος θεραπεύτηκε. γινε τελείως καλά. λλά κενο πού τοεπε Χριστός, τό «καί περιπάτει», χει μία βαθύτερη ννοια. Σημαίνει τι δέν ξίζει μόνο τό νά εμαστε καλά στήν γεία μας, λλά θέλουμε τήν γεία μας γιά νά ργαζόμαστε γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν δόξα τοΘεο. «Περιπάτει»! Δηλαδή, βάδιζε τήν δό, τοΚυρίου τήν δό. «ΤοΘεοτήν στράτα», πού λέγει γιαγιά. Καί τό πρτο πού πρέπει νά κάνουμε, χριστιανοί, γιά νά «περπατομε» τόν δρόμο τοΘεο, σάν παιδιά του βαπτισμένα, εναι νά πηγαίνουμε στόν Ναό τοΚυρίου, στήν κκλησία γιά νά λατρεύουμε τόν Θεό. τσι μς δίδασκε νά κάνουμε καί θεραπευτής παράλυτος. Γιατί κούσαμε στό Εαγγέλιο τι τόν βρκε ὁ Ἰησος στόν Ναό (στίχ. 14)!
4. Τέλος, δελφοί, σάν μία οκογένεια, οκογένεια τοΘεο, πού εμαστε καί μπορομε, λοιπόν, νά κφραζόμαστε λεύθερα, χω νά σς πκαί γώ γιά τόν αυτό μου τι σημερινή εαγγελική περικοπή μέ συγκινε, γιατί μοθυμίζει τήν μέρα τς χειροτονίας μου σέ διάκονο, τό 1970 στήν γία Μαρίνα λιουπόλεως θηνν, πό τόν μακαριστό ρχιερέα Χριστο, τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης πατέρα Αγουστνο, τόν θρυλικό γωνιστή τν πατρώων παραδόσεων. ς χουμε τήν εχή Του! Θυμμαι, λοιπόν, τι επα τότε γώ – νεαρός, σέ λικία 28 τν –τι οκληρικοί μέ τόν λόγο τους καί τήν λη δράση τους πρέπει νά «ταράσσουν» τήν κοινωνία τς μαρτίας, γιατί μόνο μετά τήν ταραχή τν δάτων πό τόν γγελο γίνονταν καλά οἱ ἄρρωστοι τς Βηθεσδά. Καί δστου, λοιπόν, καί γώ νεαρός τότε, δστου φωνές καί πιθέσεις κατά τν κακοποιν· καί μιά ζωή δέν σκέφτηκα ταλαίπωρος, τι Κύριός μας ησος Χριστός δέν θεράπευσε μέ ατόν τόν τρόπο τόν παράλυτο. Ατό, πού λέγω τώρα, χριστιανοί μου, εναι να λλο μήνυμα, σωστικό μήνυμα, πού μς ρχεται πό τό σημερινό Εαγγέλιο: Χριστός μας, λέγω, δέν θεράπευσε τόν παράλυτο μέ τόν θορυβώδη τρόπο, μέ τήν «ταραχή τν δάτων», πως στήν Παλαιά Διαθήκη, λλά τόν θεράπευσε μέ ταπεινό καί μυστικό τρόπο, μέ προσωπική κοινωνία καί γλυκό διάλογο μαζί του. τσι πρέπει νά ργαζόμαστε. φοπρτα στηλώσουμε τόν καταπεσμένο νθρωπο, τότε, θεραπευμένος πιά ατός, τότε νά τομιλήσουμε, πλπάλι καί διδακτικά, γιά τόν κίνδυνο μήν ξαναπάθει τά δια. Χριστός, λοιπόν, ταν εδε τόν θεραπευθέντα παράλυτο στόν Ναό, τότε, στήν καλή κατάσταση πού ταν, τότε τοεπε τόν λόγο, «νά μήν ξανα-αμαρτήσει γιά νά μήν τοσυμβον χειρότερα». Ατό σημαίνει τι παράλυτος τοσημερινοΕαγγελίου ταν πολύ μαρτωλός καί οἱ ἁμαρτίες του, ατές ταν ατία γιά τήν παραλυσία του. Καί μως π᾽ ὅλους, πού ταν στήν Βηθεσδά, ατόν τόν πολύ μαρτωλό πλησίασε Χριστός, χωρίς νά τοπετίποτε γιά τίς μαρτίες του, λλά μόνο γιά νά τόν θεραπεύσει. Καί ταν τόν θεράπευσε, τότε, ργότερα – «μετά τατα», επε τό Εαγγέλιο (στίχ. 14) –, τότε τοεπε, Χριστός, καί μάλιστα χι λεγκτικά, λλά διδακτικά, ατόν τόν πλό καί σύντομο λόγο: Πρόσεχε μήν ξανααμαρτήσεις· «μηκέτι μάρτανε»!
Εχεσθε, χριστιανοί μου, νά φωτίζει καί μς τούς ερες σας Χάρη τοΘεο, πς πρέπει νά σς καθοδηγομε σωστά. Γιατί, εναι λήθεια πάλι, τι μες οἱ ἱερες καί οἱ Ἀρχιερες, πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά παρατηρούμενα σκάνδαλα καί νά λέγχουμε τούς σκανδαλοποιούς, λλά ς μς φωτίζει – ξαναλέγω –Χάρη τοΘεοπότε νά κάνουμε ατό τό δύσκολο ποιμαντικό πάλι ργο, λλά καί πς νά τό κάνουμε. Καί κόμη, ποιοί θά κάνουν τό «χειρουργικό» στήν οσία του λεγκτικό ατό ργο. Γιατί λοι οἱ ἰατροί δέν μπορενά εναι χειροργοι! ς μς φωτίζει, ξαναλέγω, καί ς μς δυναμώνει μέ τήν προσευχή σας Χάρη τοΚυρίου μας ησοΧριστο, γιά νά σς ποιμαίνουμε σωστά. ΑΜΗΝ.

Μέ πολές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ.ερεμίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις