Συνολικές προβολές σελίδας

Αποτέλεσμα εικόνας για ρόδον το αμάραντον
                 

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας, χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας. Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως, χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος. Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς, χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν. Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα, χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως, χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα. Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων, χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων
                                                 Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Προαιώνιος και Υπερένδοξος

Υπάρχει φάρμακο, που να θεραπεύει την αρρώστια της υπερηφάνειάς μας,και να μας βοηθάει να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη; 
Ναι υπάρχει!
Είναι το παράδειγμα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Προαιώνιος και Υπερένδοξος.Αλλά από αγάπη για εμάς άφησε την δόξα Του.Εταπείνωσε τον εαυτό Του.Και έγινε άνθρωπος. Πήρε μορφή δούλου. Εταπείνωσε τον εαυτό Του μέχρι θανάτου, θανάτου δια Σταυρού. Ανέχθηκε για εμάς τον χειρότερο, τον πιο εξευτελιστικό, τον πιο επονείδιστο θάνατο.
Έτσι και μεις. Πρέπει να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας.Και τότε ο Θεός θα μας δεχθεί και θα μας υψώσει. Θα μας κάνει τέκνα Του και κληρονόμους της Βασιλείας Του!


Γράφει η Μαίρη Βογιατζή

Δημοφιλείς αναρτήσεις