Συνολικές προβολές σελίδας

***Συνεχώς Νέα Άρθρα***Κοινοποιήσετε τα Άρθρα που σας Αρέσουν***

Μετάφραση / Translation

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Μαθαίνοντας Εβραϊκά

Μαθαίνοντας το εβραϊκό Αλφάβητο με την μεταφράστρια  Σοφία Κιόρογλου


Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη λέξη "Αλφάβητο" που προέρχεται από τα δύο πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου Άλφα και Βήτα. Τα εβραϊκά αντίστοιχα χρησιμοποιούν το όνομα "Άλεφμπετ" καθώς αυτά είναι τα πρώτα δύο γράμματα του εβραϊκού Άλεφμπετ^ το Άλεφ και το Μπετ

Το εβραϊκό άλεφμπετ αποτελείται από 22 σύμφωνα και κανένα φωνήεν. Τα φωνήεντα είναι σημεία και παύλες που προστίθενται επάνω ή κάτω από τα σύμφωνα. Ένα πλεονέκτημα στα εβραϊκά είναι ότι ο ήχος για κάθε γράμμα παραμένει ο ίδιος αντίθετα από π.χ. τα αγγλικά, όπου κάποιος πρέπει να απομνημονεύσει πολλές παραλλαγές όπως π.χ. στη λέξη "circus" όπου το ένα "c" προφέρεται ως "Σ" και το άλλο ως "Κ".Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα του εβραϊκού άλεφμπετ ως εισαγωγή και αυτά τα γράμματα θα τα μάθετε στα επόμενα μαθήματα. Ένας ηχητικός σύνδεσμος για τα ονόματα κάθε γράμματος είναι επίσης διαθέσιμος. Το πρώτο γράμμα είναι στην άνω δεξιά γωνία καθώς, όπως είπαμε, τα εβραϊκά διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. <-- 002Πέντε 

από τα παραπάνω γράμματα έχουν διαφορετική μορφή όταν εμφανίζονται στο τέλος της λέξης. Αυτά τα γράμματα ονομάζονται "τελικά" (sophit στα εβραϊκά). Αρκετά από τα γράμματα στο άλεφμπετ μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και μπορούν να μπερδευτούν εύκολα με άλλα γράμματα. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην αρχή αλλά σύντομα θα είστε σε θέση να κάνετε τη διάκριση μεταξύ αυτών των γραμμάτων χωρίς δυσκολία. Παρακάτω δίνεται ένα διάγραμμα με αυτά τα γράμματα και ίσως θελήσετε να επιστρέψετε σ’ αυτό περιστασιακά στη διάρκεια των μαθημάτων. 


Η προφορά μερικών από τα σύμφωνα και τα φωνήεντα έχουν αλλάξει στη διάρκεια των αιώνων αλλά αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην έννοια των λέξεων^ έτσι θα μάθουμε να τα προφέρουμε σύμφωνα με τα σύγχρονα εβραϊκά. Η σύγχρονη εβραϊκή προφορά διαιρείται επίσης σε δύο τύπους, την ασκεναζική και την σεφαραδική. Δεδομένου ότι η σεφαραδική είναι η προφορά που υιοθετήθηκε από το κράτος του Ισραήλ, θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς αυτή την προφορά.

Τα εβραϊκά φωνήεντα Στα σύγχρονα εβραϊκά τα φωνηεντικά σημεία ονομάζονται "nikkud" (nikkudot στον πληθυντικό) και έχουν προστεθεί στις λέξεις για να παρέχουν τους φωνηεντικούς ήχους κάθε λέξης. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει έναν κατάλογο αυτών των φωνηεντικών σημείων που θα τα μάθετε στα επόμενα μαθήματα. Αυτά τα φωνηεντικά σημεία χρησιμοποιούνται στα βιβλικά κείμενα, στα βιβλία προσευχής, στα εβραϊκά βιβλία γραμματικής και στα παιδικά βιβλία, όμως κανονικά δεν χρησιμοποιούνται σε κείμενα όπως μυθιστορήματα, εφημερίδες, πινακίδες κ.λπ. 


διαβάστε τα παρακάτω άρθρα μας

Αρχειοθήκη

Δημοφιλείς αναρτήσεις